ھەقسىزجەمئى1پارچە

باۋتاغا ھەقلىق قىستۇرمىلارنى ھەقسىز قاچىلاش ئۇسۇلى

باۋتاغا ھەقلىق قىستۇرمىلارنى ھەقسىز قاچىلاش ئۇسۇلى-ئىزھار  بىلوگى

بۈگۈن ئىزھار بىلوگى ئۈندىدار توپىدا مۇلازىمىتىر باشقۇرۇش سىستىمىسى باۋتا ھەققىدە سۆز بولىنىپ قال...

دەرىسلىكلەر# باۋتا# ھەقسىز

ئىزھار بىگىمئىزھار بىگىم4 ئاي بۇرۇن
17251